Serbest Tüketici Avantajları | Aras Epsaş window.siteUrl="https://www.arasepas.com/";

Serbest Tüketici Avantajları

1

"Serbest Tüketici" Olabilme Koşulları

2017 yılı Ocak ayı itibarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen yıllık toplam elektrik tüketimi 1.400 kWh (aylık ortalama 113 TL fatura bedeli) ve üzerinde olan kişiler "Serbest Tüketici" olabilmektedir.

2

"Serbest Tüketici" Olmanın Sağladığı Avantajlar

Serbest tüketiciler; kullandıkları elektriği TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) dışında herhangi bir şirketten temin edebilme özgürlüğüne sahiptir. Seçtiği tedarikçinin sunduğu tarife kapsamında faturasından dilediği oranda tasarruf edebilir.

3

Tedarikçi Değiştirme İle İlgili

Tedarikçi değişimi sırasında ek bir ücret ödemeniz gerekmez. Ayrıca EPSAŞ Elektrik müşterisi olduğunuzda bağlı olduğunuz dağıtım bölgesine dilekçe ile başvurarak daha önceden yatırmış olduğunuz "Güvence Bedeli" iade edilir.

4

Tedarikçi Değiştirildiğinde Kullanılan Elektrik Kalitesi

Mevcut tedarikçinizi değiştirmeniz halinde kullandığınız elektriğin kalitesinde hiçbir değişiklik olmaz ve mevcut altyapı kapsamında hizmet almaya devam edersiniz.

5

Elektrik Arızası Ya Da Oluşabilecek Sıkıntılarla İlgili

Elektrik kesintisi, trafo arızası, sayaç bakımı ve endeks okumaları konularında bağlı olduğunuz dağıtım şirketi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Sözleşme süreçleri, sayaç tüketim faturaları ve ödemeyle ilgili konularda ise elektrik tedarikçiniz ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlamaktadır.

6

Geçmiş Dönem Borcu Olduğu Halde Tedarikçi Değiştirme

Tedarikçinizi değiştirebilmek için daha önce hizmet aldığınız kuruma taksitlendirilmiş ya da doğrudan borcunuzun bulunmaması gerekmektedir.

7

Tedarikçi Değiştirme Süreci

1
Serbest tüketici olan müşterilerinin başvurusu veya EPSAŞ Elektrik'in tüketiciye ulaşması
2
Müşterinin sunulan indirimli teklifi kabul etmesş ve karşılıklı anlaşma sağlanması
3
Anlaşmanın EPİAŞ'a bildirilmesi ve EPİAŞ onayı
4
EPSAŞ Elektrik tarafından müşteriye indirimli elektrik tedariğine başlanması
8

EPSAŞ Elektrik'ten Hizmet Almaya Başlamak İçin Temin Edilmesi Gereken Evraklar

EPSAŞ Elektrik'ten hizmet almaya başlamanız için temin etmeniz gereken evraklar aşağıdaki gibidir;


Eviniz İçin Gerekli Evraklar

Mevcut tedarikçiniz tarafından düzenlenen son aya ait elektrik faturası
TC Kimlik Numaranızı gösterir nufüs cüzdan sureti

İşiniz İçin Gerekli Evraklar

Mevcut tedarikçiniz tarafından düzenlenen son aya ait elektrik faturası
İmza Sirküleri/ Beyannamesi, Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi

Serbest Tüketici Olmak İstiyorum
Aşağıya müşteri tipinizi ve aylık elektrik tüketiminizi yazarak kazanacağınız indirim miktarını hesaplayabilirsiniz.
YILLIK KAZANCINIZ = TL
FATURA ÖNİZLEMESİ
Tarih:
Abone Grubu Mesken
Fatura Karşılaştırma Tablosu Serbest Tüketici Tarifesi
TOPLAM TÜKETİM (kwh)
AKTİF TÜKETİM BEDELİ
DAĞITIM BEDELİ
Enerji Fonu (%1)
TRT Fonu (%2)
Belediye Tük. Vergisi (%5)
Ara Toplam
KDV
Genel Toplam
Not: EPSAŞ kullanıcıları "İndirimli Fatura Hesaplama Tablosu"ndan yıllık faturalarının üzerinden alabilecekleri indirimi yaklaşık olarak hesaplayabilirler. EPSAŞ, örnek hesaplama tablosunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.