Entegre Yönetim Sistemi Politikamız | Aras Epsaş

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

2016-11-01 15:30:09 tarihinde Epaş tarafından yazıldı.

 • Müşterilerimizin talep ve şikayetlerle ilgili beklentilerini en iyi kalitede ve en kısa sürede karşılamak ve beklentilerin ötesine geçmeyi
 • Bölgede lider perakende satış şirketi olmayı
 • Sistemimizi çalışanlarımızın katılımını sağlayarak kaliteli hizmet anlayışı ile sürekli geliştirmeyi
 • Müşterilerimize uzaktan hizmet vermeyi
 • Personelimizin ve tedarikçilerimizin kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirilmesini ve gelişimini sağlamayıHedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakların varlığını sağlamayı
 • Atıklarımızı minimum düzeye indirmeyi, kirliliği kaynağında önlemeyi ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini tespit ederek azaltmayı
 • Personelimizin çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında sorumluluklarının farkında olmalarını ve sorumluluk bilinci dahilinde çalışmalarını yürütmelerini sağlamayı
 • İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit edip personelin, ziyaretçilerin ve tedarikçilerin sağlık ve güvenlik refahlarını temin etmeyi,
 • Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı Ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemlerinin performansını gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi
 • Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,
 • Enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmeyi,
 • Enerji verimliliği gözetilmiş ürün ve hizmetleri temin etmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızın enerji verimliliği farkındalığını artırmayı,
 • Enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • İlgili yasal ve diğer gereklilikleri sağlamayı,
 • Tesislerimiz, sistemlerimiz ve proseslerimizin tasarımında, değiştirilmesinde enerji performansını göz önünde bulundurmayı

Yürürlükteki yasal mevzuat şartlarına, İSG mevzuatı ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına, çevre ve enerji boyutlarıyla ilgili yükümlü olduğumuz yasal şartlara ile diğer şartlara mevcut ve gelecekteki müşteri şartları ve Entegre Yönetim Sistemi Şartları dahil olmak üzere tüm şartlara uyacağımızı       ;

                                                                                                                                              Taahhüt Ederiz