Kalite Politikalarımız | Aras Epsaş

Kalite Politikalarımız

Kalite Politikamız;

“Enerjimiz sizler için” sloganıyla elektrik perakende satış sektörünün lider markası olarak, yasal düzenlemeler ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde;

 • Müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli elektriğin perakende satışını sağlamak için, yeni yatırımlar yaparak, gelişen teknolojiyi de takip ederek sistemde hayata geçirmek
 • Perakende satış hizmetlerinin, müşterilerimize günümüz modern işletmecilik anlayışıyla güler yüzlü, adil, kusursuz ve zamanında sunulmasını sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve artırmak, sürekli iyileştirilmesi için çözüm odaklı ve öngörülü hareket etmek,
 • Etkili bir liderlik, sorumlu ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymayı ve çalışanların katılımı ile etkinliğini sürekli iyileştirmeyi sağlamak ve örnek şirket olmak,
 • İçinde bulunduğumuz toplumun yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik projelere destek vermek, oluşturmak ve gerçekleştirmek,
 • Çalışanlarımızın bireysel hedefleri ile şirket hedefleri arasında yön birliği sağlamak, birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek ve en üst düzeyde tutmak, motivasyonu yüksek ve aidiyet duygusu pekişmiş insan kaynağı oluşturmak,
 • Tüm çalışanlarımızı mesleki eğitim ve kişisel gelişim programları ile destekleyerek kendilerini sürekli geliştirmelerini ve verimliliklerini artırmalarını sağlamak, ARAS EPSAŞ'ın kalite politikasıdır.

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Politikamız;

 • Müşterilerimizin her türlü öneri, şikâyet, talep ve itirazlarını kolayca iletebileceği sistemleri kuracağımızı ve uygulayacağımızı,
 • Çeşitli araç ve yöntemlerle toplayacağımız müşterilerimizin istek ve taleplerini objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alacağımızı; yasal şartlar, etik ilkelerimiz ve şirket politikamıza aykırı olmayacak şekilde değerlendirerek müşterilerimize geribildirimde bulunacağımızı,
 • Şirketimize iletilen memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmeleri ve kontrolleri yapacağımızı, gelişime açık alanları tespit ederek verimliliği artıracağımızı,
 • İç müşteri olan çalışanlarımızın önerilerini önemseyerek, çözüm önerileri ile birlikte tümünü hayata geçireceğimizi,
 • Şikayet, talep ve önerilerde çözüme yönelik kalıcı iyileştirmeleri sistemimize entegre ederek süreçlerimizde uygulayacağımızı,
 • Müşterilerimiz ile olan ilişkilerimizde müşteriyi öncelikle haklı kabul edip, şeffaf olarak bütün müşteri memnuniyetsizliklerini çözeceğimizi, bu çalışmalar doğrultusunda gerekli tüm kaynakları sağlayacağımızı,
 • ARAS EPSAŞ’ın müşteri istekleri ve şikâyet yönetim sürecini, ayrıca bunun için kullanılan sistemleri, gelişime açık alanların tespit edilmesi ve verimliliğin arttırılması için düzenli olarak gözden geçirip, etkinlikleri raporlayıp ve sürekli iyileştireceğimizi,
 • Müşteri memnuniyetine odaklı bir yaklaşımı ana ilkemiz olarak kabul ettiğimizi ve bu ilkeleri uygulayacağımızı, taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız;

 • Bilgi izinsiz erişime karşı korunur,
 • Bilginin gizliliği korunur,
 • Bilginin yetkisiz kişilere kasten veya dikkatsizlik sonucu verilmemesi sağlanır,
 • Bilginin doğruluğu sağlanır,
 • Bilgiye gereksinim duyulduğunda yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurulur,
 • Yasal şartlar sağlanır,
 • Tüm prosedürlerin tüm birimler tarafından uygulanması sağlanır,
 • Tüm çalışanların bilgi güvenliği farkındalığına sahip olmaları sürekli olarak sağlanır,
 • Tüm açıklıklar birim sorumlusuna raporlanır ve önlemler alınır,
 • Çözülemeyecek açıklıkların güvenlik sorumluları tarafından organize edilmesi sağlanır,
 • Çözüm Ortağı veya iş birliği yapılan paydaşlarla yürütülen faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Prosedürlerine uygun olarak hareket edilmesi sağlanır,

Bilgi varlıklarının sahip olduğu muhtemel risklerin yönetimi, varlıkların bütünlük – gizlilik – erişilebilirlik durumu sürekli iyileştirilir ve çalışmaların performansı ölçülür. ARAS EPSAŞ’ ta varlık envanterinde belirlenmiş olan kimlik bilgileri, müşteri bilgileri, yazılım paketleri, sunucular vb. bilgiler koruma altında olan varlıklardır.