Şirket Bilgileri | Aras Epsaş

Şirket Bilgileri


MERSİS No / Ticaret Sicil No
0072046814300016 – 12889
Ticaret Ünvanı
ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.
Merkez Adresi
Şükrüpaşa Mah. TEK Lojmanları Sokak No :3  / 25050  Yakutiye ERZURUM
Merkez Telefon ve Faks
Tel: +90 (442) 242 27 70 / Faks : +90 (442) 242 27 80
E-Posta
info@arasepas.com
Taahhüt Edilen Sermaye
161.273.864,00 TL
Ödenen Sermaye (Rakam ile)
161.273.864,00 TL
Ödenen Sermaye (Yazı ile)
Yüz altmış bir milyon ikiyüz yetmiş üç bin sekizyüz altmış dört Türk lirası